Skolan, som numera heter
NMF-EDUCATION, erbjuder längre och kortare kurser inom naturmedicin för dig som vill arbeta med alternativmedicin på människa, häst och smådjur.

En nyhet är att skolans kontor numera sköts numera ifrån Örkelljunga i Skåne. Telefonnummer och e-post är samma som tidigare med det är ett nytt faxnummer: 0435-543 10. Kursort kommer som tidigare att vara Stockholmsområdet, med undantag för vissa enstaka kurser.

NMF-EDUCATION, erbjuder under läsåret 2007-08 kurser i Basmedicin (startar den 7 september), Irisdiagnostik, Homeopati (för människa eller djur), Akupunktur (för människa eller djur), Massage (för människa eller djur), och Kiropati, (Se under Nyheter!) förutom skolans längre utbildningar: Homiatriker och Equiatriker.

NMF-EDUCATION, erbjuder i augusti månad en WorkShop-vecka med grunderna i flera intressanta terapimetoder, såsom akupunktur, homeopati, irisdiagnostik, kiropati samt en klinisk dag med blodtrycksmätning, auskultation etc. (Läs mer under Vidareutbildningar!)

Skolan är Skandinaviens ledande inom sitt område, internationellt erkänd med samarbetspartners över hela världen.

NMF startades 1975 med den Tyska Heilpraktikerutbildningen som förebild till Homiatrikerutbildningen av rektor Kjell Söderlund. I dag ger den kopplingen en närhet till EU-rekommendationer och internationellt samarbete. Utbildningen sker även enligt KAM:s normer (Branschorganisationen för Komplementär- och Alternativmedicin) där även skolan är medlem.

Equiatrikerutbildningen startades 1991 som svar på efterfrågan från hästbranschen. Man önskade välutbildade terapeuter för alternativmedicinska behandlingar för sport- samt avelshästar. Detta uppfyller dipl. Equiatriker mer än väl.

NMF-EDUCATION har under åren utbildat över 300 dipl. Homiatriker och 90 dipl. Equiatriker som har sina mottagningar runt om i Sverige.

Till NMF´s samtliga utbildningar är leg. läkare samt leg. veterinärer knutna, förutom några av Sveriges absolut bästa alternativmedicinska yrkesutövare.